Kategoria - Apartment

EDEN është krijuar për t’i ngjarë një tehe kurrizor, fusha të thjeshta vertikale drejtvizore me dritare të holla formojnë tehun me ballkone me ngjashmëri të kopshteve të vendosura në mes. Kjo qasje jep privatësi për secilin prej njëzet...

Lexo më shumë